Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte < Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Foto: Jens Lelie

Representantskapet har i sitt møte 18.-19.oktober 2017 ferdigstilt sitt forslag til strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021. Foreningens organer inviteres nå til å komme med endringsforslag som vil følge sakspapirene til generalforsamlingen.

Arbeidet med strategi- og handlingsplanen ble satt i gang på landskonferansen i juni, der tillitsvalgte fra hele organisasjonen var samlet. Deretter var alle medlemmer invitert til å komme med innspill til overordnet del og hovedmål, med frist for respons innen utgangen av august. På bakgrunn av innspill fra landskonferansen, medlemmer og sentralstyret legger representantskapet nå fram sitt forslag. Nå er det opp til foreningens organer å komme med endringsforslag. Når sakspapirene til GF 2018 skal sendes ut på nyåret vil både representantskapets forslag og de innkomne endringsforslagene inngå. Etter at generalforsamlingen har vedtatt en strategi- og handlingsplan vil sekretariat og sentralstyre arbeide fram handlingsmål for hvert år, slik at representantskapet kan vedta en fullstendig plan i juni 2018.

Foreningens organer kan gi forslag til nye og endrete mål, samt forslag om å stryke målformuleringer fra representantskapets forslag. Det vil styrke både saksforberedelsen og saksbehandlingen at endringsforslag sendes inn før generalforsamlingen. Delegatene vil få mulighet til å kommentere sitt organs endringsforslag nærmere på generalforsamlingen.

Ledere i foreningens ulike organer vil motta en epost med nærmere beskrivelse av hvordan endringsforslagene kan sendes inn.

Fristen for å sende endringsforslag er 15.januar 2018. Spørsmål kan rettes til huuse@prest.no