Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte < Forslag til lovendringer 2018

Forslag til lovendringer 2018

Representantskapet har i sitt møte 18.-19.oktober 2017 vedtatt en del forslag til endringer i Presteforeningens lover som legges fram for GF 2018.  Endringene knytter seg primært til to forhold: for det første språklige og organisatoriske endringer som følge av virksomhetsoverdragelsen fra staten til Den norske kirke, og dessuten endringer knyttet til Representantskapets forslag om å skape en mindre generalforsamling som har en vektet representasjon. Det er også ryddet i navnene på PFs organer. Representantskapet foreslår videre at det skal være mulig å gjenvelge leder to ganger, gjeldende lover åpner for gjenvalg kun én gang.

Alle lovendringsforslagene vil bli nærmere presentert i sakspapiret til GF 2018 som skal sendes ut på nyåret, men allerede nå kan du lese hele lovforslaget slik det vil se ut dersom alle endringene blir vedtatt.

Ressurser