Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper < Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. Fagutvalget skal ivareta studentprestenes interesser og bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom studentprester.

Fagutvalget for studentprester (FAST) har følgende medlemmer:

Hans Jørgen Wennesland, Universitetet i Agder – leder
Tom Elvebakk, NTNU
Svein Valle, Nord Universitet
Anne Anita Lillebø, BI

For generell informasjon om studentpresttjenesten: www.studentprest.no

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for studentprester