Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Les mer