Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Les mer

Seminarrapport: Reformasjonen i Danmark og Noreg

Les mer

Bokflom til reformasjonsjubileet

Les mer

Bokomtale: Reformasjonen i nytt lys

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer