Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer