Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2018

Les mer

Teologidagene 2018 – Frelse nå

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer

Pensjonistenes mulighet for deltakelse på fagforeningsmøtene på prosti- og stiftsplan

Les mer

Annika er historiens første kvinnelige brigadeprest

Les mer

Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier

Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

Les mer

Biskop Solveig Fiske på sykehusprestvisitas

Les mer