Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer