Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer