Forsiden < Dokumenter (vises ikke) < AKS – innmeldte kurs 2017

AKS – innmeldte kurs 2017

Sted Kursnavn tidsrom
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2017
Asker prosti Økumenisk og internasjonalt arbeid Januar-april 2017
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling August-desember 2017
Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni 2017
Bergen domprosti Prekenstudier August-desember 2017
Borg Åndelig veiledning Veiledning og faglig arbeid innenfor åndelig veiledning Februar-november 2017
Heimdal Reformasjon/ Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2017
Jæren Pastoralutvikling / tema i arbeidet som prest Januar-desember 2017
Jæren og Sandnes Jesus alene Januar-juni 2017
Jæren og Sandnes Hvem trenger Gud? September-desember 2017
Kristiansand Domprosti Prekenstudier / Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2017
Mandal prosti Prest i praksis / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2017
Nidaros FÅVN James Martin SJ: Å finne Gud i alt Januar-desember 2017
Presteforeningen i Agder og Telemark stift Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar 2017
Presteforeningen i Hamar stift Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Februar 2017
Presteforeningens landskonferanse Medbestemmelse, organisasjonsutvikling og profesjonsetikk 12.-13. juni 2017
Presteforeningens representantskap Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Mars-oktober 2017
Presteforeningens sentralstyre Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar-desember 2017
Ringerike Lokal kompetanseutvikling Januar-desember 2017
Sør-Innherad Prekenstudier/ Organisasjon og menighetsutvikling/ aktuelle temaer Januar-desember 2017